YMCA Hradec Králové

Co je to YMCA?

logo YMCA

Znakem YMCA je červený trojúhelník přetnutý modrým pásem s bílými písmeny YMCA. Je symbolickým vyjádřením tří pilířů lidské osobnosti, na které je YMCA zaměřena - duchovní, tělesné a mravní stránky a jejich harmonického spojení, ke kterému vede pevná vůle, symbolizovaná příčným pásem přetínajícím trojúhelník.

YMCA s počtem přibližně 32 miliónů svých členů je největší a nejstarší celosvětovou dobrovolnou organizací mládeže. Své poslání spatřuje v křesťanské odpovědnosti za bližního i svět. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému, plnohodnotnému a tedy radostnému životu. Současně je hnutím služby a pomoci.
Jako motto si zvolila verš z evangelia sv. Jana "…, aby všichni jedno byli" (Jan 17,21).

Vznikla v Londýně v roce 1844 jako Křesťanské sdružení mladých mužů - Young Men's Christian Association, dnes je otevřena všem mužům i ženám, chlapcům i dívkám všech ras a národů, vyznání, sociálních skupin, politické příslušnosti a věku. Je nezávislá na politických stranách i na církvích. Při své činnosti navazuje na domácí i světové kulturní a historické tradice.

Poslání YMCA je naplňováno zejména prostřednictvím:

  • nenásilné, tolerantní mravní výchovy (YMCA je nositelkou praktického křestanství , tzn. snaží se mladým lidem vštípit smysl pro celoživotní každodenní fair-play ve všech oblastech lidského života; po stránce duchovní dává možnost růstu a poučení členům cirkví, lidem bez vyznání, i jinověrcům)
  • tělesné výchovy a sportu
  • výchovy k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti (vždy stála a stojí v demokratické frontě, potírá šovinismus, rasismus, fašismus a programově bojuje proti jazykové, etnické a jakékoli jiné diskriminaci)
  • neformálních vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, sociální oblasti, ekologii apod.
  • charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí (sociální program se neomezuje jen na dobročinnost, ale zahrnuje i aktivní zájem o věci veřejné a politické)
  • mezinárodních výměn s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí (YMCA zdůrazňuje svoji mezinárodnost, přijímá za členy příslušníky kterékoliv národnosti; umožňuje svým členům vzdělávací, pracovní i rekreační pobyty v zařízeních YMCA po celé Evropě i mimo ni; prostřednictvím YMCA dochází ke spojení se světem na mezinárodních táborech, seminářích a kongresech)

stránky Světové YWCA (logo World YWCA)
Světová YWCA
(logo World YWCA)
Ve světě působí ještě YWCA (obdobná organizace žen a dívek, u nás má pouze cca 700 členek), ženy a dívky se však dnes většinou sdružují v YMCA, proto anglický název překládáme jako "Křesťanské sdružení mladých lidí".

Světové ústředí(WAY = World Alliance of YMCAs) sídlí v politicky neutrální Ženevě, evropské ústředí (EAY = European Alliance of YMCAs) přesídlilo v r. 1999 ze St. Gallenu ve Švýcarsku do paláce YMCA v Praze; asijské ústředí sídlí v Hong Kongu (Čína), africké v Nairobi (Keňa), latinsko-americké v Buenos Aires (Argentina) a středovýchodní v Káhiře (Egypt).

Organizaci YMCA ve světě pomáhají od roku 1922 takzvané "Y" kluby tím, že podporují záměry a programy YMCA. Mezinárodní sdružení "Y" klubů je výrazem internacionálnosti - celosvětového přátelství osob různé národnosti, státní příslušnosti a všech vyznání pracujících společně ve vzájemné úctě a náklonnosti, založené na oddanosti YMCA a jejím ideálům a snažících se aktivní prací o budování lepšího světa. Mezinárodní asociace "Y" klubů má světové ústředí rovněž ve švýcarské Ženevě.

kontakty na Y-kluby
Y-kluby

Řádnými členy WAY je více než 130 zemí, v dalších 20 zemích činnost začíná. Ve více než 12 tisících sdružení je registrováno přes 32 milionů členů. Služeb YMCA využívá několik set miliónů lidí.

Populární americká píseň "Vaj em sí ej" z konce 70. let je písní o YMCA.
Zde ji máte ve formátu *.mp3 (má velikost 3,5 MB, takže její stahování může trvat delší dobu).
Zde ji máte ve formátu *.mid (v tomto formátu je možné si jí dát třeba jako vyzváněcí melodii do mobilu).

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk řekl: "To je pro mě Ježíš - spojení a jednota náboženství a humanity."


Ne ve všech státech světa najdete YMCA pod tímto anglickým názvem. Zde uvádíme zkratky a názvy naší organizace v různých zemích:

zkratka název země
YMCA Young Men's Christian Association Aruba, Arménie, Austrálie, Bahamy, Bangladéš, Barbadoz, Belgie, Bělorusko, Belize, Bulharsko, Burundi, Čína, Česká republika, Egypt, Estonsko, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gambie, Gaza, Gruzie, Ghana, Guayana, Haiti, Hong Kong, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kanada, Keňa, Korea, Libanon, Libérie, Litva, Lotyšsko, Macao, Malajsie, Malta, Mauricius, Mexiko, Myanmar, Nepál, Nizozemsko, Nová Guinea, Nový Zéland, Nigérie, Pákistán, Papua - Nová Guinea, Rusko, Rwanda, Řecko, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Slovenská republika, Srí Lanka, Sv.Vincent a Grenadiny, Súdán, Surinam, Španělsko, Švýcarsko, Taiwan, Tanzánie, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Uganda, Ukrajina, USA, Velká Británie
ACJ Asociación Cristiana de Jóvenes Argentina, Bolívie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela, Zambie, Zimbabwe
ACM Associaçăo Cristă de Moços Angola, Brazílie, Portugalsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov
ACT Asociatia Crestina a Tinerilor Rumunsko
CVJM Der Christliche Verein Junger Menschen Německo, Rakousko, Švýcarsko
HUM   Jugoslávie
IKE   Rumunsko
KIE Keresztyén Ifúsági Egyesulet Maďarsko
KFUM Kristelig Forening for Unge Ménd Dánsko, Island, Norsko, Švédsko
NMKY Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Finsko
UCJG Union Chrétienne de Jeunes Gens Benin, Francie, Haiti, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Senegal, Švýcarsko, Tahiti, Togo, Vietnam
XAN   Řecko
ZMC Zwiazek Mlodziezy Chrzescijanskiej Polsko