YMCA Hradec Králové

Dětské centrum Medvídek

DĚTSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
PŘIJÍMÁ DĚTI
DC Medvídek
PRO INFORMACE VOLEJTE
PANÍ UČITELKU MGR. RYBOVOU
Volat 728 514 248

Dětské centrum Medvídek, YMCA Hradec Králové vzniklo jako pokračování mateřské školy Pohádka v roce 2006. Vede je paní učitelka Mgr. Dana Rybová, dlouholetá učitelka Pohádky. Polodenní dětské centrum není školské zařízení a vychází vstříc zejména rodičům, kteří své děti nemohli umístit v žádné mateřské škole, zejména v centru Hradce Králové. Náplní každodenní činnosti centra jsou výtvarné, pohybové, hudební a řečové dovednosti dětí. Preferuje a klade důraz na předškolní přípravu dětí pro vstup do ZŠ, individuální přístup k dětem a podtrhnutí jejich originality, prohlubování kamarádských vztahů a sociálních návyků, spolupráci a komunikaci s rodiči. Cílem dětského centra je vytvořit pro děti podnětné prostředí, ve kterém se mnohé naučí a cítí se dobře. Provozní doba je dopoledne 7:30 – 12:00, odpoledne 12:00 – 16:00 hodin.

Děti v DC Medvídek

Programová náplň

 společenská
besídky, vystoupení, karnevaly, vycházky, výlety, čtení pohádek, návštěvy divadel a muzeí, pobyt na horách, posezení pro rodiče, nocování ve školce

 sportovní a zdravotní
pohybová výchova, plavání, hry s míčem, skákání přes švihadlo a s kruhem, hry v lese, pobyty v přírodě, návštěvy solné jeskyně s dechovým cvičením, ap.

 kreativní
výtvarná a keramická dílna, zpěv, recitace, zobcová flétna, loutkové divadlo, LEGO a jiné hry, návštěvy výtvarných výstav a soutěží

 vzdělávací
angličtina hrou, seznámení s počítačem, předškolní výchova, návštěvy muzeí

Galerie

Kontakt

	Dětské centrum Medvídek

Telefon	Mgr. Dana Rybová
	728 514 248
	 Volat
	
Adresa	budova YMCA,
	Šafaříkova 666/9
	500 02 Hradec Králové